Hvar Places

Hvar Places

  • Lokacija: Hvar, Stari Grad
  • Investitor: Helios Faros
  • Namjena: Hotel
  • Obuhvat: 6.000 m2
  • Realizacija: 2020

Zainteresirani ste za zajedničku suradnju?

Ispunite naš obrazac za prvi razgovor kako bi preispitali vaše potrebe i sastavili optimalnu ponudu