Aminess Lume Hotel

Aminess Lume Hotel

  • Lokacija: Korčula Brna
  • Investitor: Aminess
  • Namjena: hotel
  • Realizacija: 2018
  • Budžet: 600.000 €

Zainteresirani ste za zajedničku suradnju?

Ispunite naš obrazac za prvi razgovor kako bi preispitali vaše potrebe i sastavili optimalnu ponudu