Hotel San Servolo

Hotel San Servolo

  • Lokacija: Buje
  • Investitor: privatni
  • Namjena: Hotel
  • Obuhvat: 1250 m2
  • Realizacija: 2017
  • Koautor interijera: Vesna Grbac dipl.int.diz.

Zainteresirani ste za zajedničku suradnju?

Ispunite naš obrazac za prvi razgovor kako bi preispitali vaše potrebe i sastavili optimalnu ponudu