Kamp Santa Marina

Kamp Santa Marina

  • Lokacija: Tar-Vabriga
  • Investitor: privatni
  • Namjena: turistička
  • Obuhvat: 3,7 ha
  • Realizacija: 2017

Zainteresirani ste za zajedničku suradnju?

Ispunite naš obrazac za prvi razgovor kako bi preispitali vaše potrebe i sastavili optimalnu ponudu