Aminess Maravea Camping Resort

Aminess Maravea Camping Resort

  • Lokacija: Novigrad Maravea
  • Investitor: Aminess
  • Namjena: Turizam
  • Obuhvat: 30.000 m2
  • Realizacija: 2018/2019
  • Budžet: 5.000.000 €

Zainteresirani ste za zajedničku suradnju?

Ispunite naš obrazac za prvi razgovor kako bi preispitali vaše potrebe i sastavili optimalnu ponudu