Restoran Ventola & the Lounge

Restoran Ventola & the Lounge

  • Lokacija: Novigrad
  • Investitor: Aminess
  • Namjena: turistička, restoran
  • Obuhvat: 1.200 m2
  • Realizacija: 2015

Zainteresirani ste za zajedničku suradnju?

Ispunite naš obrazac za prvi razgovor kako bi preispitali vaše potrebe i sastavili optimalnu ponudu